Få en trivsam arbetsmiljö

 SAMVERKAN - ENERGI - HÅLLBART 

Global Fame hjälper företag att hitta lösningar för att förändra och förbättra innemiljön på arbetsplatsen. Genom att strukturera, rensa och organisera, ger det ökad trivsel och energiflöde på jobbet.

Vi skapar förutsättningar så att Era medarbetare känner trivsel, glädje & gemenskap på arbetsplatsen. 

Vi hjälper Er

I samverkan med Er, fattar vi kloka beslut för att hitta lösningar som  förbättrar miljön på Er arbetsplats. Vi ser över Era lokaler, förråd, personalutrymmen , etc. 

Vi utgår från vad som redan finns i Era lokaler vad gäller möbler och inredning för att förändra och förbättra.

Det kan vara allt ifrån att strukturera, rensa, organisera, ändra eller lägga till något för att uppnå en positiv  känsla och ökad trivsel på Er arbetsplats.

Global Fames 4-stegsprocess

Steg 1

Ni kontaktar oss via telefon eller e-post.

Steg 2

Vi ser över Er arbetsmiljö vid ett första besök.

Steg 3

I samarbete med Er förbättrar vi Er innemiljö och trivsel.

Steg 4

Upplev fördelarna med att känna glädje, trivsel & gemenskap på jobbet.

Syfte & Vision

Vi samverkar med Er och kommer fram till  lösningar på förändringsarbetet.  Med hållbarhet och långsiktighet i fokus främjar vi trivsel och gemenskap på Ert företag.

Vår vision är att använda jordens resurser på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Vi ser fram emot att hjälpa just Er!          


Det är oss du möter  

Kristina Milovic & Maria Pontusdotter